Foråret 2020 blev noget anderledes end, hvad de fleste havde forestillet sig: Lockdown af hele det danske
samfund for at begrænse COVID-19 smitten. Jo, der blev lukket gradvist op igen i løbet af sommeren, men
lockdown blev en realitet allerede tidligt på efteråret. Mange følte sig voldsomt begrænset og trivslen
dalede.

Men der var også medarbejdere rundt omkring, som oplevede, at de blev mere effektive og trivedes bedre
med hjemmearbejdspladsen. Men hvem trivedes og hvem mistrivedes?

Mistrivslen opstod formodentligt hurtigst hos profiler med en overvægt af I-stil, da disse profiler fungerer
bedst, når de kan være i direkte interaktion med deres samarbejdspartnere, kolleger og kunder. Det er ofte
her, de henter deres energi. De nye ideer dukker op i samtalerne, som ikke opleves helt så nærværende og
givende på Teams som IRL. Hvis Teams skal fungere for disse stile, skal alle have kamera på, så kropssproget
kan aflæses, så egen kommunikation kan tilpasses for at opnå det største indflydelse på modtagerne.

Men S-stile vil nok også forholdsvis hurtigt trives mindre godt. Lockdown var en pludselig og uvarslet
forandring, som vendte fra dag til dag vendte op og ned på arbejdslivet. Det blev vanskeligere lige at vende
en problemstilling med kollegerne eller chefen. Det krævede simpelthen mere af medarbejdere med
overvægt af S-stil i profilen.

De C-stile, som jeg har haft fornøjelsen af at tale med, oplevede generelt, at de præsterede meget bedre.
Det var en fornøjelse ikke hele tiden at blive forstyrret af kolleger, der lige kiggede forbi eksempelvis på
deres vej til kaffemaskinen eller printeren. De planlagte møder via Teams og Zoom var rarere, da en del af
den ellers obligatoriske small talk bliver sparet væk.

D-stile arbejder ofte gerne på egen hånd – så som udgangspunkt ville en lockdownsituation ikke have den
store indflydelse på deres motivation. Ikke så længe det var muligt at yde indflydelse på
beslutningsprocesser og føre kontrol med resultaterne, altså business as usual.

Selvfølgelig var der meget mere, der havde indflydelse på, om du trivedes under lockdown eller ej. Skulle
børnene hjælpes konstant, så dit arbejdsflow blev afbrudt? Eller blev du forstyrret af familiemedlemmer
under vigtige møder på Teams eller et overbelastet netværk? Og det ikke at kunne gøre, som du plejer, kan
for mange også have negativ indflydelse på din trivsel.

Men forbavsende mange har fået noget positivt ud af at arbejde hjemmefra. Forhåbentligt er der
virksomheder og ledere derude, der vil lytte til deres medarbejdere og deres behov for indimellem at
arbejde hjemmefra. Vi har jo bevist, at det kan lade sig gøre, uden at det behøver at påvirke effektiviteten.

Hvilken profil har du? Og hvordan havde du det med at arbejde hjemmefra? Skriv gerne en kommentar.

Husk altid på, at DISC handler om adfærd og motivation. Resultaterne af en gennemført analyse skal altid ses i den
kontekst, hvor spørgerammen blev udfyldt. Det er vigtigt at gennemføre en tilbagemelding til den analyserede, hvor
der stilles åbne spørgsmål, som kan medvirke til at afgøre, i hvor høj grad resultatet stemmer overens med den
kontekstuelle virkelighed.
Jeg vil præsentere dig for min graf, som jeg vil bruge til at illustrere de forskellige profiler. Der er barrer på
hver side af en nullinje. Barrerne på højre side af nullinjen viser de adfærdsstile, som indgår i profilen.
Barrerne på venstre side af nullinjen viser de adfærdsstile, som ikke bidrager til adfærden, men som kan
understøtte den modsatrettede stil, hvis den ligger til højre for nullinjen.

I dette tilfælde er der tale om en ‘ren’ D-stil, hvor de øvrige stile vægter lige meget på venstre side af
nullinjen. Det vil sige, at den modsatte stil i forhold til D-stilen (S-stilen) vil understøtte D-stilen, så denne
ser endnu mere D-agtig ud.