I 7 år arbejdede jeg med Extended DISC analyser. Jeg underviste og trænede ledere, sælgere, konsulenter
og HR-medarbejdere, så de kunne få så stort et udbytte som muligt af de analyser, der blev udført i deres
virksomheder.

Efterfølgende har jeg skrevet 2 bøger om modellen. På engelsk. De kan du finde på Amazon. Og nu er den
første bog – DISC Basic – på vej på dansk (på Saxo). Men det skal ikke være det eneste initiativ; Jeg vil
blogge om DISC analyser. Hvordan der kan tolkes på resultaterne. Hvordan analyserne kan være med til at
skabe værdi i virksomheder, parforhold, undervisningssituationer og hvad der ellers kan dukke op af
dilemmaer.

Jeg har allerede overskrifter i tankerne, men måske har du også en situation, som du kunne tænke dig, at
jeg prøver at give mit besyv med til? Du skal være velkommen til at stille spørgsmål, som er relateret til
DISC analyser. Jeg vil ikke lægge så meget vægt på, om der er tale om den ene eller den anden DISC model
(der findes en del: Extended DISC, Discovery Insights, DISK m.fl.), men tage udgangspunkt i de helt
grundlæggende adfærdsstile.

Så giv den gas, så ser vi, hvor det kan bringe os hen og hvilke udfordringer, vi kan få ryddet af vejen!