I rigtig mange profiler vil der være én stil, som er mere dominerende end de andre. I dette tilfælde er det I-stilen, som er mest markant, og så bliver det profilens konge.

Hvad betyder det så, at en stil er konge?

Først og fremmest betyder det, at det er denne adfærd, som vil være den mest fremtrædende. Og først når den primære stil er tilfredsstillet, vil den sekundære stil få lov til at komme til orde og blive synlig. Hvis fordelingen mellem den primære og den sekundære stil ikke er særlig stor, vil adfærden flekse umærkeligt mellem dem. Men hvis fordelingen bliver mere markant, så vil skiftet mellem de to også blive mere tydeligt. Især hvis den primære stils antagonist (modsatrettede stil) glimrer med et markant fravær, vil skiftet blive tydeligt.

I eksemplet betyder det, at personen formodentlig vil være kendetegnet af følgende:

 • Er talende
 • Fokuseret på mennesker
 • Får mange ideer og elsker brainstorms
 • Ser mest på de positive sider af en sag
 • Formidler inspirerende og medlevende
 • Motiverer og giver feedback på en positiv måde
 • Elsker at være i selskab
 • Har tillid til andre

Og de knap så positive ting:

 • Glemmer detaljerne
 • Undgår de ubehagelige emner
 • Konfronterer ikke problemerne
 • Kan være stejl, når det handler om principsager eller områder, der påvirker følelsesmæssigt
 • Overser advarselssignaler

Men de mere I-orienterede adfærdstræk vil være de mest fremtrædende. De adfærdstræk, der kommer fra S-stilen, vil først komme til udtryk, når I-stilen er mæt. Altså når I-stilen har udfoldet sig, så vil S-stilen få mulighed for at komme til orde og bidrage tydeligere til adfærden. Det kan opleves som et skift i personens fokus.

Læg også mærke til, at i dette til fælde vil I-stilen være meget markant på grund af fraværet af C-stil, som er betydeligt.

Hvis personen er under pres, vil det sandsynligvis være I-stilens mindre hensigtsmæssige træk, der vil være tydelige: Meget talende, hoppende fra opgave til opgave uden rigtig at få præsteret noget eller får kun lavet noget, når det sker sammen med andre.

Så det kan være hensigtsmæssigt at holde øje med, om der er en konge i en profil, så du ikke bliver overrasket af et skift i adfærden.